“Sia tots cosa manifesta que l’any de la nativitat de Déu de 1353…

… jo, fra Guillem de Comes, prior de la casa de Bellpuig,

faig inventari dels béns i rendes del monestir en el terme d’Artà.

Per això abans faig memòria de com els rebérem del rei en Jaume

i del que s’esdevengué després.”

Aixi comença aquest documental creatiu damunt el repoblament de Mallorca. Encara que el Monestir de Bellpuig, a Artà, va ser abandonat pel monjos i es va convertir en una casa de possessió. Ha mantingut fins avui el seu valor simbólic. Sant Pere d’Escorca, Castellitx d’Algaida, Sant Miquel de Campanet, Santa Anna d’Alcùdia, Sant Blai de Campos…,

Bellpuig d’Artà són als fonaments de la Mallorca d’avui.

La primera pedra. Aquesta és una història real.

—————————————————————————————

Documental creativo sobre la repoblación de Mallorca. Aunque el Monestit de Bellpuig, a Artà, fue abandonado por los monjes y se convirtió en una casa de posesión; ha mantenido hasta hoy su valor simbólico. Sant Pere de Escorca, Castellitx de Algaida, Santo Miquel de Campanet, Santa Anna de Alcùdia, Santo Blai de Campos…,

Bellpuig de Artà son a los fundamentos de la Mallorca de hoy.

La primera piedra. Esta es una historia real.