Darrere l’ombra de Natacha Rambova

Natacha Rambova (Salt Lake City,1897 – Pasadena,1966) va ser una dona emancipada i pionera de vida fascinant. La seva empremta creativa ha perdurat malgrat el desconeixement general sobre la seva existència. La seva biografia recorre variades estampes del segle XX: l’Anglaterra i el Paris de principis de segle, la dansa dels Ballets Russos, el naixement de la indústria cinematogràfica de Hollywood, els anys 30 a Mallorca i l’esclat de la Guerra d’Espanya o l’Egipte dels jaciments arqueològics.

——————

Natacha Rambova (Salt Lake City,1897 – Pasadena,1966) fue una mujer emancipada y pionera de vida fascinante. Su impronta creativa ha perdurado a pesar del desconocimiento general sobre su existencia. Su biografía recorre variadas estampas del siglo XX: la Inglaterra y el París de principios de siglo, la danza de los Ballets Rusos, el nacimiento de la industria cinematográfica de Hollywood, los años 30 en Mallorca y el estallido de la Guerra de España o el Egipto de los yacimientos arqueológicos.

——————

Natacha Rambova (Salt Lake City,1897 – Pasadena,1966) was an emancipated woman and pioneer of fascinating life. Her creative imprint has lasted in spite of the general ignorance about her existence. Her biography covers various 20th century prints: England and Paris at the turn of the century, the dance of the Russian Ballets, the birth of the Hollywood film industry, the 1930s in Mallorca and the outbreak of the Spanish War or Egypt’s archaeological sites.