2011 – 55 min.
Dir: Cesc Mulet – Javier García
Català – Español – English

—-

Vaig deixar un paper escrit a la porta de ca meva. Deia: m’en vaig a un lloc enlloc. Supòs que aquestes coses es fan Aixa o no es fan.
Quan vaig llegir que l’illa de Formentera té un àrea de 82 Km2, vaig pensar que en una terra tan petita els homes han de créixer per dins i no per fora, que en un racó com aquest només hi ha espai per viure i deixar viure. Vaig pensar que aquesta illa tenia la mida de l’home i vaig saber que aquell era el meu lloc.

—-

I left a note on my door. I going to a place nowhere.
I guess these things are done this way or not at all.
When I read that the island of Formentera has an area of 82 km,
I thought that in a land so small people must grow from within and
not from the outside, in a place like that one can only live and let be.
I thougth this island was the dwelling of man and I knew that was my place.