SAPIÈNCIA

Sapiència

1.- L’energia. La combinatòria lul.liana i la cogeneració.

2.- El sol. Els concentradors solars i Vicenç Mut.

3.-  Els viatges. Felip Bauzà i els productes d ’intermediació turístics.

4.- Una finestra al món. L’atlas català i el turisme on line.

5.-  El Poder de la Imatge. Dels il·lustradors naturalistes al sector audiovisual actual.

6.-  Noves rutes. Dels descobriments del s. XIV al veïnatge universal.