William Waldren. L'empremta de l'alquimista

Pintor, escultor i dissenyador artístic, William Waldren va ser pioner de l’estudi de la prehistòria a les Balears. Des del 1953, any en què arriba a Mallorca, va recopilar documents, escrits, dibuixos, fotografies i filmacions dels jaciments arqueològics més espectaculars de l’illa i, per extensió, de la Mediterrània. També va formar part activa del moviment cultural a Deià des de finals dels anys 50, va crear «Els 10 des Teix», un col·lectiu artístico-poètic d’avanguarda.


Painter, sculptor and artistic designer, William Waldren was a pioneer in the study of prehistory in the Balearics. Since 1953, the year when he arrived in Mallorca, he collected documents, texts, drawings, photographs and footage of the most spectacular archaeological sites of the island, and, by extension, the Mediterranean. He was also an active member of the cultural movement in Deià from the late 50s and created «Els 10 des Teix», an avant-garde art and poetry group.