Documental 57 min. ©2011 / Direcció: Cesc Mulet / Producció: La Perifèrica, IB3 / V.O. català / Subt. espanyol – anglés

Basat en el llibre Schalekamp, Jean   Mallorca, any 1936. D’una illa hom no en pot fugir – Prensa Universitaria. Palma. 1ª edició 1981, 2ª edició 1997

Documental que vol dur a la pantalla les reflexions de “s’holandès” (aixi parla, col·loquialment, d’ell Massot i Muntaner) Jean Schalekamp i el seu recull testimonial dels primers dies de  la Guerra Civil Espanyola a Mallorca.Jean Schalekamp fa cinquanta anys que viu a Mallorca. Arribà un dematí fred de 1960 amb la seva dona Muriel i dos fills. Nascut a Rotterdam el 1926 ha traduït a la seva llengua moltes novel·les, uns 150 llibres i publicà l’any 1981 el llibre MALLORCA ANY 1936 subtitulat: d’una illa hom no en pot fugir.“ Després d’investigar els arxius de premsa i els registres civils, vaig recórrer, a partir de l’any 1977, els carrers de la ciutat i els pobles de l’illa, enregistrant les seves declaracions en una gravadora, descobrint un passat que no constava en cap document. Per això aquest llibre no pretén ser un estudi rigorosament històric dels esdeveniments succeïts durant els primers temps de la guerra civil a Mallorca. “ Jean Schalekamp.

———————————-

Documental 57 min. ©2011 / Dirección: Cesc Mulet / Producción: La Perifèrica, IB3 / V.O. catalán / Subt. español – inglés

Basado en el libro Schalekamp, Jean  Mallorca, año 1936. De una isla no se puede escapar – Prensa Universitaria. Palma. 1ª edición 1981, 2ª edición 1997
Documental que quiere llevar a la pantalla las reflexiones de “s’holandés” (así habla, coloquialmente, de él Massot y Muntaner) Jean Schalekamp y su compilación testimonial de los primeros días de la Guerra Civil Española en Mallorca.Jean Schalekamp hace cincuenta años que vive en Mallorca. Llegó una fría mañana de 1960 con su mujer Muriel y dos hijos. Nacido en Rotterdam en 1926 ha traducido a su lengua muchas novelas, unos 150 libros y publicó en 1981 el libro MALLORCA AÑO 1936 subtitulado: de una isla no se puede escapar.“Después de investigar los archivos de prensa y los registros civiles, recorrí, a partir del año 1977, las calles de la ciudad y los pueblos de la isla, grabando sus declaraciones en una grabadora, descubriendo un pasado que no constaba en ningún documento. Por eso este libro no pretende ser un estudio rigurosamente histórico de los acontecimientos sucedidos durante los primeros tiempos de la guerra civil en Mallorca. “ Jean Schalekamp.

———————————-

Documentary 50’ ©2011 / director: Cesc Mulet /  production: La Perifèrica, IB3 / V.O. catalán / versions sub: english, spanish

An island with no way out. “My main sources in writing this book were the oral testimonies, the actual direct accounts of those who survived the repression. After researching newspapers archives and death registers, beginning in 1977 I went around the streets in Palma and the island´s villages taping people’s accounts and discovering a past that hadn’t yet been recorded in any document, That is why the book has no pretense of being a rigorous historical research study of the events that occurred at the beginning of the Spanish Civil War in Mallorca” Jean Schalekamp 

Jean Schalekamp has been living in Mallorca for fifty years. He arrived on a cold morning in 1960 with his wife Muriel and his two children. Born in Rotterdam in 1926, Schalekamp has translated many novels―about 150 books―into Dutch. He has also written a memoir, Sin tiempo para morir (No Time to Die, 2001) and in 1981 he published D’una illa hom no en pot fugir: Mallorca 36 (No Escape from an Island).