El bisbe, l’arquitecte i el baldaquí. Gaudí a la Catedral de Mallorca

L’estiu de 1904, Antoni Gaudí es desplaçà a Mallorca per dirigir personalment la reforma de la Seu, per encàrrec del bisbe Campins. Hi desmuntà els retaules, allargà el presbiteri, reobrí amb magnífics vitralls els finestrals cegats, restablí la seu episcopal, desembarassà la nau de mobles i, en definitiva, com deia el mateix arquitecte,  restablí l’original significació litúrgica del magnífic edifici gòtic, que els segles havien anat convertint en un museu de peces d’art.

—————

El obispo, el arquitecto y el baldaquino

El verano de 1904, Antoni Gaudí se desplazó a Mallorca para dirigir personalmente la reforma de la Seu, por encargo del obispo Campins. Desmontó los retablos, alargó el presbiterio, reabrió con magníficos vitrales los ventanales cegados, restableció la sede episcopal, desembarazó la nave de muebles y, en definitiva, como decía el mismo arquitecto, restableció la original significación litúrgica del magnífico edificio gótico, que los siglos habían ido convirtiendo en un museo de piezas de arte.

 

—————

 The Bishop, the Architect and The Canopy. Gaudí in the Cathedral of Mallorca

(Documentary TV / Duration: 55’ / Full HD / Genre : Art & Architecture
Spoken languages: Catalan , Espanish, French and English.)

In 1901, after a visit to the Sagrada Família, the bishop of Mallorca decided that Gaudí was the man for the job. Gaudí was thrilled by the project. He considered the Cathedral of Mallorca «a poem constructed in stone. For ten years, he expressed his verses through wood, ceramics, glass, and electricity. The outcome left no one indifferent. Today, the canopy is an extraordinary piece, conceived by a mind that defies classification. A genius or a madman?