Setembre-octubre 2004. Indisciplina, experimentació i provocació visual Centre de Cultura «SA NOSTRA» – Sala de Paper .Tot és evident però a la vegada relatiu depèn sempre de l’ull que ho mira. Les regles del joc estan establertes, però es poden canviar. La finestra es dedins però viu del que hi ha defora. El pou esta defora però viu del que té dedins. La televisió es una frontera entre l’exterior i l’interior.

Septiembre-octubre 2004. Indisciplina, experimentación y provocación visual Centre de Cultura «SA NOSTRA» – Sala de Paper. Todo es evidente pero a la vez relativo, depende siempre del ojo que lo mira. Las reglas del juego están establecidas, pero se pueden cambiar. La ventana es dentro pero vive de lo que hay fuera. El pozo esta fuera pero vive de lo que tiene dentro. La televisión es una frontera entre el exterior y el interior.

Els pous / Los pozos:

1 EXT-INT   Alicia Vicens «Quiero y no puedo»

2 EXT-INT   Gabriel Lacomba » Vida y color» 

3 EXT-INT   M.Ángel Abraham «Grifo mano 01»

4 EXT-INT   Cesc Mulet «Vaig i venc» 

6 EXT-INT   Regis Barbey «Maison close»

7 EXT-INT   Roberto Rodríguez «Ext-int Overture»

8 EXT-INT   Toniu Xou «Finestra»

9 EXT-INT   Núria Cano «Mi cabeza bajo el mar»

10 EXT-INT Rafa Cortés «Publicitat de res o res de publicitat»