“Tota aquesta societat distingida de Palma, decorativa, espectacular, evocadora dels vells figurins de París, circulava davant de mi, donant voltes i voltes pel Born, com en una gran parada”  Marius Verdaguer

Un viatge literari per la Ciutat de Palma. El boom editorial de Jose Carlos Llop amb la publicació de La ciudad sumergida (2010) obre les portes a reflectir en format audiovisual un segle, el segle XX, de la ciutat de Palma.
El títol sorgeix del llibre de Màrius Verdaguer La Ciutat Esvaïda (1953) i es capbussa també al llibre de Bartomeu Ferrà, Ciutat ha seixanta anys (1918). De la mà d’aquestes tres cal·ligrafies descobrirem i reviurem Palma.

Documental 51 min. ©2012 / Direcció: Cesc Mulet / Producció: La Perifèrica, IB3 / V.O. català –  español


———————————————-

“Toda esa sociedad distinguida de Palma, decorativa, espectacular, evocadora de los viejos figurines de París, circulaba delante de mí, dando vueltas y vueltas por el Borne, como en una gran parada” Marius Verdaguer
Un viaje literario por la Ciutat de Palma. El boom editorial de Jose Carlos Llop con la publicación de En la ciudad sumergida (2010) abre las puertas a reflejar en formato audiovisual un siglo, el siglo XX de la ciudad de Palma.
El título surge del libro de Màrius Verdaguer La Ciutat Desvanecida (1953) y se zambulle también al libro de Bartomeu Ferrà, Ciutat ha sesenta años (1918). De la mano de estas tres caligrafías descubriremos y reviviremos Palma.

Documental 51 min. ©2012 / Dirección: Cesc Mulet / Producción: La Perifèrica, IB3 / V.O. catalán –  español