Documental divulgatiu, que en primera persona reprodueix textes de Rafel Ginard, per donar a conèixer la seva extraordinària tasca en el recull del Cançoner Popular de Mallorca; i que compte amb la participació de Folk Souvenir.

La primera cançó la recull amb 12 anys i no veu acabada la publicació dels quatre volums per l’Editorial Moll fins l’any 1975, un any abans de morir.

La feina de Rafel Ginard és una feina col·lectiva perquè a tots els pobles crea una xarxa de col·laboradors con fa també Antoni Maria Alcover per l’elaboració del Diccionari Català-Valencià-Balear.