Documental. 55min. 2009

Els astrònoms Joseph Delambre i André Méchain surten de París al 1792 en direccions oposades a la recerca de quelcom extraordinari. La seva missió era mesurar el món, o en el seu defecte un tros de Meridià, per trobar una mesura universal, el metre.

El metre (m) és la unitat de longitud del Sistema Internacional de pesos i mesures. La Revolució Francesa havia decidit unificar les mesures del món proposant el METRE com a patró universal. Per definir-lo es decideix mesurar l’arc d’un meridià terrestre.  El 1808, François Aragó, un jove astrònom, es troba dalt d’una muntanya: la Mola de S’Esclop (Mallorca) fent les darreres comprobacions de l’expedició científica que havía començat 17 anys enrera.

Rodat a: Mallorca, València, Castelló, París i Parc Natural Sa Dragonera

———————————————————–

Documental. 55min. 2009

Los astrónomos  Joseph Delambre y André Méchain salen de París en 1792 en direcciones opuestas en busca de algo extraordinario. Su misión era medir el mundo, o en su defecto una parte del Meridiano, para encontrar una medida universal, el metro.

El metro (m) es la unidad de longitud del Sistema Internacional de pesos y medidas. La Revolución Francesa había decidido unificar las medidas del mundo proponiendo el METRO como patrón universal. Para definirlo se decide medir el arco de un meridiano terrestre. En 1808, François Aragó, un joven astrónomo, se encuentra en lo alto de una montaña: la Mola de S’Esclop (Mallorca) haciendo las últimas comprobaciones de la expedición científica que había empezado 17 años atrás.

Rodado en: Mallorca, Valencia, Castellón, París y Parc Natural Sa Dragonera.