El silenci d’una catedral del segle XIII s’ha trencat. El geni i les mans d’un artista transgressor han fet que, peixos i polps, pans, fruites i verdures (l’essència del Mediterrani) entrin en la Catedral de Mallorca.  “Serà com posar el temple sota el mar”, diu sobre la seva obra, Miquel Barceló. Una pell ceràmica de tres-cents metres quadrats que ha creat l’artista en un taller de *Vietri (Nàpols). La càmera ha conviscut durant dos anys amb el pintor a Itàlia amb l’objectiu de mostrar el dia a dia i la fàbrica de Miquel Barceló. Una mirada indiscreta que observa a l’artista i a l’art.

—————————————————————————

El silencio de una catedral del siglo XIII se ha roto. El genio y las manos de un artista transgresor han hecho que, peces y pulpos, panes, frutas y verduras (la esencia del Mediterráneo) entren en la Catedral de Mallorca. “Será como poner el templo bajo el mar”, dice sobre su obra, Miquel Barceló. Una piel cerámica de trescientos metros cuadrados que ha creado el artista en un taller de Vietri (Nápoles). La cámara ha convivido durante dos años con el pintor en Italia con el objetivo de mostrar el día a día y la fábrica de Miquel Barceló. Una mirada indiscreta que observa al artista y al arte.