PHANTASTICUS el cant de Ramon. Ramon Llull (1232-1316) 

Ramon Llull és un dels homes més extraordinaris, originals, atrevits i espirituals del segle XIII. El que és Shakespeare per a l’anglès, Cervantes per a l’espanyol, Goethe per a l’alemany o Dante per a l’italià, ho és Ramon Llull per al català. Biel Mesquida (escriptor) ensuma, cerca, especula, empeny, imagina, pensa i reviu el què? qui? com? on? de Ramon Llull, un altre escriptor,  que amb la seva obra (té uns 250 llibres catalogats) inicia, de fet, la llengua, la literatura i la cultura catalana. Un viatge en el temps que ens durà de Mallorca a Barcelona, Montpeller, París (França), Milà, Bolonya, Venècia (Itàlia), Bugia (Alger), Friburg (Alemanya), Nova York (USA), Beer-Sheva (Israel)… Un viatge al pensament, la mística, la ciència, la política, l’educació, la sociologia… Un viatge a l’imaginari d’un home que volgué escriure “el millor llibre del món per trobar veritat”.  Vida, pensament, escrits i acció de la  mà de lul·listes de renom, amb reflexions i ocurrències de personalitats que al llarg de la seva vida s’han topat amb Ramon Llull. En el temps en què es construïren les catedrals i naixien les universitats visqué Ramon. Anomenat “Ramon lo foll”. “barbaflorida”, doctor il·luminatus”, “phantasticus”, “arabicus-christianus”.

—————————————————————

PHANTASTICUS el cant de Ramon. Ramon Llull (1232-1316) 

Ramon Llull es uno de los hombres más extraordinarios, originales, atrevidos y espirituales del siglo XIII. El que es Shakespeare para el inglés, Cervantes para el español, Goethe para el alemán o Dante para el italiano, lo es Ramon Llull para el catalán. Biel Mesquida (escritor) husmea, busca, especula, empuja, imagina, piensa y revive el qué? quién? cómo? dónde? de Ramon Llull, otro escritor, que con su obra (tiene unos 250 libros catalogados) inicia, de hecho, la lengua, la literatura y la cultura catalana. Un viaje en el tiempo que nos llevará de Mallorca a Barcelona, Montpellier, París (Francia), Milán, Bolonia, Venecia (Italia), Bujía (Argelia), Friburg (Alemania), Nueva York (USA), Beer-Sheva (Israel)… Un viaje al pensamiento, la mística, la ciencia, la política, la educación, la sociología… Un viaje al imaginario de un hombre que quiso escribir “el mejor libro del mundo para encontrar verdad”. Vida, pensamiento, escritos y acción de la mano de lulistas de renombre, con reflexiones y ocurrencias de personalidades que a lo largo de su vida se han topado con Ramon Llull. En el tiempo en que se construyeron las catedrales y nacían las universidades vivió Ramon. Llamado “Ramon lo foll”. “barbaflorida”, doctor iluminatus”, “phantasticus”, “arabicus-christianus”.

—————————————————————