Promo «Pròxima parada»

Docusèrie. Emissió original: [M], 13 capítols (2009)

Sinopsi: Cada any es produeixen uns quaranta milions de viatges en bus dins tota l’àrea municipal de Palma. Trajectes que ens parlen dels ciutadans i de les seves vides. Perquè és mouen? a on és mouen? quina ciutat divisen des dels seus seients? Pròxima parada pretén ser el programa de referència dels ciutadans de Palma. Un projecte en el que experts i gent del carrer reflexionen sobre el paper que juga a les seves vides la ciutat en la que viuen. Molts dels temes que marquen l’agenda del municipi estan presents al programa: la Palma verda, la Palma oberta a la mar, la Palma diversa, la Palma treballadora, la esportiva, la cultural… Un espai concebut perquè sigui entretingut i a la vegada convidi a la reflexió. La crítica, la ironia, i els diversos punts de vista estan assegurats. La televisió surt al carrer i utilitza el transport públic!

Docuserie. Emisión original: [M], 13 capítulos (2009)

Sinopsis: Cada año se producen unos cuarenta millones de viajes en autobús dentro de toda el área municipal de Palma. Trayectos que nos hablan de los ciudadanos y de sus vidas. ¿Por qué se mueven? ¿A dónde se mueven? ¿Qué ciudad divisan desde sus asientos? Próxima Parada pretende ser el programa de referencia de los ciudadanos de Palma. Un proyecto en el cual expertos y gente de la calle reflexionan sobre el papel que juega a sus vidas la ciudad en la que viven. Muchos de los temas que marcan la agenda del municipio están presentes en el programa: la Palma verde, la Palma abierta al mar, la Palma diversa, la Palma trabajadora, la deportiva, la cultural… Un espacio concebido para que sea entretenido y a la vez invite a la reflexión. La crítica, la ironía, y los diversos puntos de vista están asegurados. ¡La televisión sale a la calle y utiliza el transporte público!