Un dia redó

Títol: Un dia redó

Durada: 10 , 20, 60 seg

Any: 2022

Gènere: Publicitat

EMAYA, Ecoembes

Un dia redo

EMAYA Ajuntament de Palma. Redueix, reutilitza, recicla.
https://vimeo.com/723321615/965f4bcfb4

EMAYA és una empresa pública municipal de l’Ajuntament de Palma. Les seves funcions consisteixen a gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius a:

  • Cicle integral de l’aigua: proveïment d’aigua potable, sanejament, depuració d’aigües residuals i reutilització dels subproductes d’aquests processos.
  • Qualitat urbana: recollida selectiva de residus i neteja viària, garantint la màxima qualitat i eficiència, dins un marc de sostenibilitat.
  • Energia i mobilitat: proveïment d’energia renovable per satisfer tots els consums d’electricitat i gas de l’Ajuntament de Palma (desenvolupant les activitats de comercialització i generació), així com la dotació d’infraestructures per promoure la mobilitat sostenible (vehicle elèctric, biogàs , etc.).