Mrs. Death

La mort ens provoca tanta por i confusió que a penes podem mirar-la a la cara. En les nostres societats asèptiques el dolor i el sofriment tendeixen a encobrir-se. Encara que no sempre va anar així. Fins més o menys la segona meitat del segle XX, i en llocs tan dispars com Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units, va existir el costum de pintar i, més endavant, fotografiar als morts. Alguna cosa que avui pot semblar-nos macabre, tenia la seva raó de ser. La representació dels difunts era una manera d’honrar i mitigar la pena per la mort d’un ser estimat. El documental,  ‘Mrs. Death’, tracta de descobrir-nos aquesta antiga pràctica a través dels propietaris actuals dels retrats i dels quals tenen encara la necessitat de visualitzar la mort, ja sigui mitjançant una foto o l’ús de la paraula.

——–

La muerte nos provoca tanto miedo y confusión que apenas podemos mirarla a la cara. En nuestras sociedades asépticas el dolor y el sufrimiento tienden a encubrirse. Aunque no siempre fue así. Hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX, y en lugares tan dispares como Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, existió la costumbre de pintar y, más adelante, fotografiar a los muertos. Algo que hoy puede parecernos macabro, tenía su razón de ser. La representación de los difuntos era una manera de honrar y mitigar la pena por la muerte de un ser querido. El documental, ‘Mrs. Death’, trata de descubrirnos esa antigua práctica a través de los propietarios actuales de los retratos y de los que tienen aún la necesidad de visualizar la muerte, ya sea mediante una foto o el uso de la palabra.